“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut ?” para Sahabat menjawab : “Orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan perhiasan”.
Maka Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amalan seperti gunung, berupa puasa, sholat, dan shodaqoh. namun dia juga datang dengan dosa mendzalimi orang lain, mencelanya, memukulnya, memakan hartanya dan merampas miliknya, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikan amalannya untuk di bayarkan kepada orang yg pernah di dzaliminya. Maka jika kebaikannya telah habis sementara dosa belum terlunasi maka dosa-dosa mereka di timpakan kepadanya sehingga ia dilemparkan ke neraka”
(HR. Muslim dan At Tirmidzi)

Iklan