Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Susungguhnya Allah menyukai orang-orang yg bertawakal kepada-Nya. (Ali Imron: 159)
Tawakal kepada Allah sangat dibutuhkan oleh setiap Muslim dlm menjalani hidup.
Dengan bersandar kepada Allah akan menjadi sumber kekuatan dan ketenangan.
Tawakal membuat mereka tampil mengagumkan pada saat yg lain memprihatinkan; saat yg lain takut ia merasa aman; saat orang lain goncang ia tetap tenang; bila orang pesimis ia selalu optimis.
Semua urusan selalu menjadi baik buat mereka. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, dan jika ditimpa musibah dia bersabar.
Semoga kita mampu membangun tawakal kepada Allah. Amin

Iklan