“Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surgalah yg beruntung”
(QS Al Hasyr:20)
Penghuni surga ada lah orang yg selalu bekerja untuk nege ri akherat. Melaksa nakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ia jauh lebih menyenangi sesua tu yg kekal ketim bang dunia yg fana.
Ia menjadikan du nia sebagai sarana untuk kehidupan akheratnya, dan menjadikan hidup nya sebagai bekal untuk matinya. Semoga kita diberi kemampuan untuk selalu melakukan amal shaleh, dan kita termasuk diantara hamba Allah yg menjadi penghuni surga.

Iklan