“Tiada suatu benca na yg menimpa di bumi dan (tidak pu la) pd dirimu sendi ri, melainkan dia te lah tertulis dlm ki tab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami men ciptakannya”
(QS. Al-Hadid: 22)
“Barangsiapa yg oleh Allah dikehen daki menjadi baik maka ia akan diuji oleh-Nya”
(Al-Hadits)
Jika keyakinan tsb tertanam kuat pd jiwa dan kukuh bersemayam dlm hati, maka setiap bencana akan men jadi karunia, setiap ujian menjadi anu gerah, dan setiap peristiwa menjadi pahala.
Semoga kita meya kini kebenaran Qadha’ dan Qadar dan selalu tawakal.

Iklan