Meletusnya gunung Kelud, merupakan peringatan Allah yg difirmankan dalam Al-Quran.
Tanggal 13 bln 2
(Surat 13 ayat 2) :
“Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (seba gaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan; Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu.”
Tahun 2014
(Surat 20 ayat 14) :
“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yg hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku”
SUBHANALLAH
Inilah peringatan yg nyata dari Allah, semoga iman kita bertambah kuat. Amin

Iklan