“Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?” Selanjutnya Beliau menyebutkan dua hal: “Puasa adalah benteng dan sedekah bisa memadamkan kesalahan se perti air memadamkan api.”
(HR At-Turmudzi)
Ketika seseorang berpuasa, maka ia akan dimudahkan dalam menjalankan kebaikan. Begitu pula seseorang yg bersedekah, jika ikhlas maka hatinya akan digerakkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan pula.
Semoga Allah  memberikan petunjuk, sehinggga waktu yang ada hanya kita gunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah maupun berbuat kebaikan kepada sesama. Amin 

Iklan