Ketahuilah, bahwa anda bukan satu-satunya orang yg mendapat ujian. Tidak seorangpun yang lepas dari kesedihan, dan tidak seorangpun yg luput dari kesulitan.
Justru dengan ujianlah akan mendekatkan jarak antara diri anda dengan Rabb, akan mengajarkan kepada diri anda bagaimana berdoa, dan akan menghilangkan kesombongan, ujub dan rasa bangga diri pada diri anda.
Berbuat baiklah kepads sesama, agar anda mendapatkan kebahagiaan. Terimalah semua ketentuan Nya dengan sepenuh hati, dan berlindunglah hanya kepada Nya.
Semoga Allah memberikan jalan keluar dan perlindungan kepada kita. Amin

Iklan