mosak-masik….koncrat-kancrit…
abang mbranang….
saknaliko sepi nyenyet….
mung ono sunare lintang gemebyar….
mung ono luh ….mung ono ambegan landung..
mung ono lego….

Iklan