sing katon durung mesti katon…
sing ala durung mesti ala…
sing kroso durung mesti roso
sing pahit durung mesti pahit…
sing krungu durung mesti rerungon…
sing unine pujian durung mesti pepuji…

soca mung iso nyawang sing katon…
ala yo katon ala yen soca sing nyawang
ilat mung iso ngrasakno roso…
pahit yo kroso pahit yen ilat sing ngrasakno…
talingan mung iso ngrungokno….
pepuji yo krungune pujian yen talingan sing ngrungokno…

sawangen rasakno ….rungokno nganggo mata batinmu…..
takono nang nuranimu…. opo pancen ala, opo pancen pahit….opo pancen pepuji…

yen durung yakin, sujud…. memuji marang sing kuoso…nyuwun pituduh…. yen ala katono ala…yen pahit yo kroso pahit…yen pepuji yo krungune pepuji…

ojo mergo katon ala, sambat ala…
ojo mergo kroso pahit, sambat pahit…
ojo mergo krungu pepuji, atimu mongkog….
ojo mergo sing katon, ojo mergo sing kroso, ojo mergo sing krungu, lakumu ninggal tata…

Iklan