Langit kulon semburat abang…
srengengene wis wayahe angslup..
wis ra ono mendung ra ono angin…
langit katon padang sumilak ……rembulan alon-alon katon

wus wayahe….
sing dianti-anti bakal katon
yo bakal katon….ngatonke wujude…
ngatonke kerlipe….

Lintang…. mugi saget dados pengarem-arem
mugi saget dados bebingah…
mugi saget dados kusumaning ati….

Iklan